8.6.2019 அன்று நடந்த நமது TNGBOA-TNGBWU வின் திருநெல்வேலி மற்றும் தூத்துக்குடி மண்டல கூட்டங்கள்


தோழர்களே

8.6.2019 (சனிக்கிழமை) காலை 9.30 மணி அளவில் திருநெல்வேலி மண்டல கூட்டமும் மாலை 5.30 மணி அளவில் தூத்துக்குடி மண்டல கூட்டமும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நமது தோழர்கள் ஆர்வமுடன் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனர்.