top of page

புதிதாய் PGBOAவில் இணைந்திருக்கும் தோழர்களை வரவேற்கிறோம்!


சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த பதவி உயர்வுக்கான தேர்வில் வெற்றிபெற்று அலுவலரான 13 தோழர்களை PGBOA விற்கு வரவேற்கிறோம்! அவர்கள் மெம்மேலும் வாழ்வில் உயர வாழ்த்துக்கள்!!3 views0 comments
world-spin-crop.gif
bottom of page