top of page

பதவி உயர்வு பெற்ற 54 தோழர்களுக்கு PGBOAவின் வாழ்த்துக்கள்!


இந்த ஆண்டில் பதவி உயர்வுக்கான எழுத்து மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு நடந்து முடிந்து முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. பதவி உயர்வு பெற்ற 54 தோழர்களுக்கு PGBOAவின் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள்!

Officer Scale-II to Scale-III

Officer Scale-I to Scale-II

Office Assistant (MP) to Officer Scale-I


3 views0 comments
world-spin-crop.gif
bottom of page