பதவி உயர்வு பெற்ற 54 தோழர்களுக்கு PGBOAவின் வாழ்த்துக்கள்!


இந்த ஆண்டில் பதவி உயர்வுக்கான எழுத்து மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு நடந்து முடிந்து முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. பதவி உயர்வு பெற்ற 54 தோழர்களுக்கு PGBOAவின் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள்!

Officer Scale-II to Scale-III

Officer Scale-I to Scale-II

Office Assistant (MP) to Officer Scale-I


2 views0 comments