top of page

22-08-2017 வேலைநிறுத்தம் மகத்தான வெற்றி!


பாண்டியன் கிராம வங்கியில் மொத்தமுள்ள 321 கிளைகளில் 307 கிளைகள் (96% கிளைகள்) 22-08-2017 வேலைநிறுத்தத்தில் இயங்கவில்லை.

வேலைநிறுத்தம் மகத்தான வெற்றி!

வேலைநிறுத்தத்தில் பங்கேற்ற அனைத்துத் தோழர்களுக்கும் வீரம் செறிந்த வாழ்த்துகள்.

செவ்வணக்கம்.

வரலாறு நம்மை வாழ்த்தும், போற்றும்!


4 views0 comments
world-spin-crop.gif
bottom of page